Dla firm

Z prowadzeniem działalności gospodarczej wiąże się ryzyko, które można skutecznie ograniczyć. Pomoże w tym ubezpieczenie firmowe, dzięki któremu przedsiębiorca może zabezpieczyć swoje interesy. W naszym kraju większość ubezpieczeń jest dobrowolna, ale istnieją zawody, w których niezbędne jest posiadanie polisy OC. Dotyczy to zwłaszcza specjalistów, do których zalicza się notariuszy, radców prawnych, adwokatów, rolników, zarządców nieruchomości, ratowników medycznych, inżynierów budownictwa, organizatorów masowych imprez, czy brokerów ubezpieczeniowych i rzeczników patentowych. Prowadząc działalność w tym zakresie trzeba pamiętać o obowiązkowym ubezpieczeniu OC, którego zadaniem jest zabezpieczenie interesów przedsiębiorcy oraz jego klientów. Oprócz tego polisę OC musi też wykupić każdy właściciel firmy, w której posiadaniu są jakieś pojazdy mechaniczne.

W ofercie firm ubezpieczeniowych są również dobrowolne ubezpieczenia firmowe, z których skorzystać może każdy przedsiębiorca. Pozwalają one m.in. na ubezpieczenie mienia w zakresie kradzieży, pożaru, czy innych zdarzeń losowych. Odpowiednio dobrana polisa zapewnia ochronę przed stratami finansowymi, które dla przedsiębiorcy mogą być bardzo dotkliwe. Bardzo przydatnym i często wybieranym ubezpieczeniem jest to, które zapewnia wsparcie w przypadku awarii maszyn. Jak wiadomo w takim wypadku przedsiębiorca może ponieść spore straty spowodowane przestojem w produkcji. Dzięki polisie nie są one aż tak dotkliwe. Podobnie jest w przypadku polisy cargo, czyli ubezpieczenia transportu. Zapewnia ono zabezpieczenie przed skutkami ewentualnej kradzieży, czy po prostu zniszczenia dóbr w trakcie transportu. Co ważne, odszkodowanie można otrzymać zarówno wtedy, gdy transport wykonywany jest przez zewnętrzną firmę, jak i wtedy, gdy przedsiębiorca sam organizuje przewóz. Oprócz tego dostępne są też polisy zabezpieczające przed utratą zysku, czy ubezpieczenia kredyt i robót budowlano-montażowych.

Do wyboru są również ubezpieczenia firm w zakresie ochrony pracowników. Cieszą się one niemałym powodzeniem i wchodzą w skład tzw. programów pracowniczych. Zapewniają pracownikom poczucie bezpieczeństwa i niezależność finansową w przypadku zajścia określonych w polisie zdarzeń losowych. Nowoczesne ubezpieczenia grupowe pełną funkcję motywacyjną, a przecież najważniejszym kapitałem każdego przedsiębiorstwa jest sprawna i oddana pracy kadra. Z tego właśnie względu zarówno duże, jak i małe firmy często decydują się na grupowe ubezpieczenia na życie, a nawet dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne.

Rozwiń aby wypełnić formularz

Jeśli jesteś zainteresowany prosimy wypełnić poniższy formularz:

*dane zawarte w formularzu nie są udostępnianie, służą jedynie do przekazania oferty handlowej prze firmę PRZYKŁADOWA FIRMA

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Numer telefonu (wymagane):

Adres email (wymagane):

Co Pan/Pani chce ubezpieczyć?