Na życie

Ubezpieczenie na życie

Istotą ubezpieczeń na życie jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego najbliższej rodzinie w przypadku naszej śmierci. W przypadku wyboru tej polisy przedmiotem ubezpieczenia staje się sam człowiek, a także jego życie oraz zdrowie. Ubezpieczenie te jest na swój sposób szczególne, bowiem chroni przed skutkami śmierci nie do końca nas, a naszych bliskich – osób przez nas upoważnionych.

W skład ubezpieczenia na życie wchodzi jedno podstawowe zdarzenie – śmierć samego ubezpieczonego. Zależnie od tego, jaką opcję wybierzemy może być to polisa czasowa bądź dożywotnia. Jako, że Towarzystwa Ubezpieczeniowe starają się ze sobą konkurować, a tym samym zdobywać Klientów, wprowadziły również szereg ubezpieczeń dodatkowych. Dzięki odpowiedniej dopłacie możemy poszerzyć wybraną polisę na życie o takie czynniki jak np.: trwałe inwalidztwo bądź określona poważna choroba.

Podstawową zaletą ubezpieczenia na życie jest ich elastyczność. Zarówno zakres jak i sumę ubezpieczeniową możemy dobrać sobie tak, by spełniała nasze oczekiwania. Towarzystwa Ubezpieczeniowe w tej kategorii wyróżniają szereg różnych polis, w tym:

- Ubezpieczenia Posagowe – celem tej formy polisy jest zgromadzenie środków pieniężnych na przyszły start naszych dzieci np. studia czy mieszkanie. Osobą ubezpieczoną jest tutaj rodzic bądź prawny opiekun, a po wygaśnięciu umowy całość środków otrzymuje dziecko.

- Ubezpieczenia Inwestycyjne – polisa ta ma na celu gromadzenie, a także pomnażanie naszych oszczędności. Składki, jakie płacimy przeznaczane są na wykup jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych Towarzystwa Ubezpieczeń. Ochrona naszego życia, a także suma ubezpieczenia zależy od inwestycji.

- Ubezpieczenie z funduszem kapitałowym – jest to połączenie funduszu inwestycyjnego ze zwykła polisą na życie. Nasze składki przeznaczone są na inwestowanie w fundusz kapitałowy Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Część pieniędzy idzie zatem na naszą ochronę, a część na oszczędzanie.

- Ubezpieczyciele oferują nam również szereg innych ubezpieczeń, jak: ubezpieczenie na wypadek śmierci, spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy, ubezpieczenie na wypadek choroby bądź hospitalizacji, ubezpieczenie zdrowotna lub ubezpieczenie składki.

Jeśli jesteś zainteresowany prosimy wypełnić poniższy formularz:

*dane zawarte w formularzu nie są udostępnianie, służą jedynie do przekazania oferty handlowej prze firmę PRZYKŁADOWA FIRMA

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Numer telefonu (wymagane):

Adres email (wymagane):

Co Pan/Pani chce ubezpieczyć?