Rolnicze

Prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego to w naszej ocenie dość trudne i odpowiedzialne zadanie. Jest ono także obarczone wieloma ryzykami, dlatego w interesie rolników jest posiadanie polisy OC oraz ubezpieczenia budynków. Do OC powinni przystąpić rolnicy, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gospodarstwa rolnego. Pojęcie to obejmuje obszary użytków rolnych, a także wszelkich gruntów pod zabudowaniami, czy pod stawami mających łączną powierzchnię powyżej 1ha. Dotyczy to również wszelkich użytków i gruntów, na których prowadzona jest produkcja rolna. OC dotyczy nie tylko samego rolnika, ale również wszelkie osoby trzecie, które mogą ponieść szkody w efekcie prowadzonej działalności rolniczej. Najczęściej ubezpieczenie dotyczy szkód wiązanych ze śmiercią, rozstrojem zdrowia, utratą zdrowia, a także zniszczenia bądź uszkodzenia mienia trzeciej osoby. Jeśli zaś chodzi o ubezpieczenie rolnicze, dotyczące budynków rolnych, to dotyczy ono wszystkich budynków wchodzących w skład gospodarstwa. Polisa stanowi zabezpieczenie na wypadek ognia oraz innych zdarzeń losowych, przy czym za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia można uzyskać atrakcyjne zniżki.

Obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze to jedno, ale każdy rolnik może też zdecydować się na ubezpieczenia dodatkowe. Zaliczyć do nich można m.in. grupowe ubezpieczenia na życie. Tego typu polisa obejmuje kilkanaście ryzyk. Najczęściej odszkodowanie przyznawane jest za pobyt w szpitalu i to zarówno w wyniku nieszczęśliwego wypadku, jak i choroby. Ponadto polisa obejmuje różnego rodzaju poważne zachorowania osoby ubezpieczonej lub jej małżonka, a także trwały uszczerbek na zdrowiu. Dodatkowo świadczenia wypłacane są w przypadku śmierci małżonka, teścia lub dziecka osoby ubezpieczonej, a także urodzenia lub osierocenia dziecka. Oczywiście zakres świadczeń ściśle zależy od wybranej polisy, ale najważniejsze jest to, że w przypadku ubezpieczenia grupowego zwykle nie są wykonywane ankiety medyczne ani oceny ryzyka. Tego rodzaju umowa może być zawarta dożywotnio, a minimalna liczba osób zależy od oferty ubezpieczyciela.

Oprócz wspomnianych polis istnieją także inne dodatkowe ubezpieczenia rolnicze. Wybór konkretnej opcji zależy oczywiście od rodzaju prowadzonej działalności rolniczej. Specjalna oferta skierowana jest chociażby do właścicieli pasiek. Z racji tego, iż ule wraz z pszczołami są niezwykle cenne, a przy tym narażone na wiele niebezpieczeństw, warto zdecydować się na ich ubezpieczenie. Może ono obejmować różnego rodzaju ryzyka takie jak np. zatrucie pszczół stosowanymi środkami ochrony roślin, uderzenie pioruna, ogień, huragan, powódź, zniszczenie pasieki przez zwierzęta lub osoby trzecie, a nawet zniszczenie pszczelich pni podczas transportu. Dla rolników, zajmujących się hodowlą zwierząt futerkowych oraz innych także przygotowano odpowiednie polisy. Rolnik może też zdecydować się na ubezpieczenie upraw od skutków powodzi, gradobicia, wiosennych przymrozków, huraganu, ognia, czy nawet zapadania i osuwania się ziemi.

Imię (wymagane):

Nazwisko (wymagane):

Numer telefonu (wymagane):

Adres email (wymagane):

Co Pan/Pani chce ubezpieczyć?